છોકરીએ ટ્રેનમાં એક છોકરાને કહ્યું : શું હું અહીં બેસી શકું? છોકરો બોલ્યો.. મજેદાર જોક્સ વાંચો…

મોન્ટુ : ઈન્સ્પેક્ટર સાહેબ, મારી મદદ કરો. કોઈ મને ફોન કરીને ધમકી આપી રહ્યું છે. પોલીસમેન : તે કોણ છે? મોન્ટુ : મારી ગર્લફ્રેન્ડનો પતિ. પછી શું .. તેને તરત જ જેલમાં નાખી દીધો. ?????

છોકરીએ ટ્રેનમાં એક છોકરાને કહ્યું : શું હું અહીં બેસી શકું? છોકરો : હા, આને તમારી પોતાની સીટ જ સમજો. છોકરી : શું હું તમારી બોટલમાંથી થોડું પાણી પી શકું?


છોકરો : હા, જરૂર.

છોકરી : આગળ કયું સ્ટેશન આવશે ભાઈ? છોકરો : મારા મગજમાં જીપીએસ નથી, જલ્દી સીટ ખાલી કર, મને ઊંઘ આવી રહી છે. ?????

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *